UDAKO ORDUTEGIA / HORARIO DE VERANO

EKAINA ETA UZTAILA / JUNIO Y JULIO
Astelehenetik ostegunera / Lunes a Jueves
10:00 – 19:30
Ostiral eta Jai Bezperetan / Viernes y vispera de festivo
10:00-15:00

ABUZTUAREN 13rarte / Hasta el 13 de Agosto
10:00 – 15:00